Fondene får mere tid til statistisk indberetning

Danmarks Statistik udskyder offentliggørelsen af fondsstatistikken for 2017 med fem må­ne­der. Den første officielle statistik over fondenes uddelinger blev skabt sidste år på baggrund af 2016-tallene. Efter en evaluering har fondenes direktørnetværk sammen med tre ministerier og statistikmyndigheden besluttet at give fondene mere tid til ind­be­ret­ning­er­ne.

Danmarks Statistik

Det bli­ver ef­ter­år og næ­sten vin­ter in­den Dan­marks Sta­ti­stik kan præ­sen­te­re 2. år­gang af den of­fi­ci­el­le dan­ske…