Fondssektoren lægger 850 mio. i skat om året

På fem år har landets fonde og filantropiske foreninger betalt over 4 milliarder kr. i skat. Hvis man fjernede fondenes fradrag for almennyttige uddelinger ville statens skat­te­pro­ve­nu kunne øges med 1,5 mia. kr. Men det ville koste det samme på uddelingerne. ”Det finder regeringen på ingen måde er den rigtige vej at gå,” siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Skat Iføl­ge skat­te­mi­ni­ste­ri­ets esti­ma­ter kun­ne…