Ny officiel statistik: fonde udbetalte 10,8 mia. kr. i 2016

Sidste år udbetalte landets filantropiske fonde og foreninger 10,8 mia. kr. Halvdelen af pengene gik til videnskabelige og kulturelle formål, mens natur- og miljøprojekter fik 531 mio. kr. Fondene gav knap 7 pct. af uddelingerne til at løse verdens internationale sult- og migrationsproblemer under kategorien ’internationale humanitære formål’. Det viser den første officielle statistik over fondenes uddelinger fra Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik offentliggjorde den 28. juni den første officielle statistik over den danske filantropiske sektors bidrag til samfundet.

I alt bevilgede landets fonde og filantropiske foreninger 16,7 mia. kroner fordelt på knap 74.000 bevillinger indenfor en lang række forskellige områder.

Bevillingerne kan udbetales over flere år, men i 2016 udbetalte fondsbranchen ikke mindre end 10,8 mia. kroner til modtagerne, viser tallene fra Danmarks Statistik. Det kan meget vel være rekord, når sammenligningerne baseres på de tidligere opgørelser fra officielle kilder som Skat.

Det er første gang, at fondenes almennyttige indsatser er opgjort på forskellige formålsområder. Her er det forskningsområderne der er den store vinder af fondenes donationer. I 2016 blev der bevilget 7,9 mia. kr. ud af de 16,7 mia. til videnskabelige formål.

”Det kan dog bemærkes, at der i 2016 er uddelt særligt store bevillinger fra enkelte fonde. Dette er fx tilfældet med Novo Nordisk Fondens store bevilling til Steno Diabetes Center Copenhagen på 2,9 mia.,” skriver Danmarks Statistik.

Men også målt på udbetalinger var det forskningsområdet, der modtog flest penge sidste år. I alt 3,6 mia. kr.

Kulturelle formål, som også dækker fondenes støtte til kunst og museer fik næstflest udbetalinger med knap 2 mia. kr.

Langt de fleste bevillinger gik dog til sociale formål. Her blev der udbetalt godt 1 mia. kr. til 28.500 forskellige projekter.

Mindre til klima og katastrofer

Tidens store internationale problemer får dog relativt set ikke meget opmærksomhed fra den filantropiske branche, hvor fondenes uddelingsformål udspringer af historiske fundatser bestemt af stifteren.

Natur- og miljøprojekter, som antageligt også dækker klimaprojekter, fik en halv mia. kr. sidste år mens sult-, migrations- og flygtningeproblemer i den tredje verden fik 723 mio. kr.

Danmarks Statistik har opdelt uddelinger på erhvervsdrivende fonde og almennyttige fonde, som dækker både de cirka 10.000 ikke-erhvervsdrivende fonde og de store filantropiske foreninger som Realdania, Trygfonden og Østifterne.

De 1.360 erhvervsdrivende fonde stod for 5,4 mia. kr. af sidste års filantropiske udbetalinger, og de cirka 10.000 ikke-erhvervsdrivende og filantropiske foreninger stod for 5,3 mia. kr.

Den officielle dokumentation for fondenes uddelinger har været et ønske fra blandt andre Kulturministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation og Socialministeriet, som også har medfinansieret det nye statistikprojekt.

Projektet blev dog i første omgang bremset af fondenes direktørnetværk, der siden har været i tæt dialog med tre ministerier og Danmarks Statistik om at lave en enklere indberetning, som bedre afspejler mangfoldigheden i fondenes indsatsområder.

Læs hele statistikken her (pdf).