Ny officiel statistik: fonde udbetalte 10,8 mia. kr. i 2016

Sidste år udbetalte landets filantropiske fonde og foreninger 10,8 mia. kr. Halvdelen af pengene gik til videnskabelige og kulturelle formål, mens natur- og miljøprojekter fik 531 mio. kr. Fondene gav knap 7 pct. af uddelingerne til at løse verdens internationale sult- og migrationsproblemer under kategorien ’internationale humanitære formål’. Det viser den første officielle statistik over fondenes uddelinger fra Danmarks Statistik.

Dan­marks Sta­ti­stik of­fent­lig­gjor­de den 28. ju­ni den før­ste of­fi­ci­el­le sta­ti­stik over den dan­ske filan­tro­pi­ske sek­tors…