Stor variation i bevillingsprocenter

Stadig flere fonde oplyser antallet af ansøgninger og bevillinger. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har opgjort bevillingsprocenterne i 25 små, mellemstore og store fonde de seneste fire år. Heriblandt flere lokale og en enkelt globalt arbejdende fond. Mens niveau og udvikling fortæller hver fonds unikke historie, så ligger den samlede bevillingsandel stabilt på en tredjedel af ansøgningerne.

Kløver

Der er stor for­skel på, hvor hyp­pigt fon­de­ne ven­der tom­mel­finge­ren opad til en af de tu­sind­vis af an­søg­nin­ger, som…