Store lønforskelle i fondsbranchen: Medicinalfondene ligger i top

Medarbejderne i de største medicinalfonde tjener dobbelt så meget i løn som i de tra­di­tions­rige fonde som Carlsbergfondet og A.P. Møller Fonden. Årsagen er en stor mang­fol­dig­hed blandt de største erhvervs­dri­ven­de fonde, hvor nogle har meget brede ar­bejds­om­rå­der, mens andre er mere fokuse­rede. Men beho­vet for mange spe­cia­ler kos­ter løn­kro­ner.

Store lønforskelle i fondsbranchen I Lund­beck­fon­den tje­ner en an­sat i gen­nem­snit 1,3 mio. kr.…