Vederlag: Sådan lønnes fondsdirektørerne

Der er langt fra toppen til bunden, når det kommer til direktørlønnen hos de største dan­ske fonde. Til gengæld er der også store forskelle på direktørernes opgaver og ansvar. Også fondenes åbenhed omkring direktionens løn varierer betragteligt. Det viser en ny opgørelse foretaget af Nyhedsbrevet Danmarks Fonde.

Fondsdirektørløn "Vi øn­sker ik­ke at væ­re løn­før­en­de, hvad…