Videnskabelige formål driver vækst i årets bevillinger

Fondenes samlede bevillinger stiger igen i 2017, og især de viden­skabe­lige formål driver ud­vik­ling­en. Det er nogle af hoved­pointerne fra dette års opgørelse fra Danmarks Statistik, der også viser en tilbage­gang i bevillinger til sociale formål og flere midler til natur- og miljøformål. Fra Fondenes Videns­center under­streger man, at stati­stik­ken bør læses med en række forbehold.

Danske fondes uddelinger (2017) Mens 2017 bød på en sam­let stig­ning i be­vil­lin­ger til…