Borgere i Jyderup stifter community foundation

En borgergruppe i Jyderup ved Holbæk har netop stiftet en fond, som skal løse udkants-problemerne og fremme en positiv udvikling i området. Grundkapitalen er rejst af borgerne selv, og flere af bestyrelsesposterne besættes på demokratisk vis af borgere og byens erhvervsliv. Nu skal fonden i gang med fundraising til at overtage en naturskøn campingplads ved Skarresø, som kommunen vil frasælge.

Jyderup Fonden
Jyderup Fonden

Da Holbæk Kommune sidste år annoncerede sine planer om at sælge Skarresø Campingplads, blev det indledningen på et nyt stærkt borgerinitiativ i Jyderup og omegn. Nemlig stiftelsen af en erhvervsdrivende fond, som ligner de Community Foundations, eller egnsfonde, man kender fra f.eks. USA, England og Tyskland. Formålet med fonden er at udvikle områderne omkring Jyderup og Skarresø samt at gøre Jyderup by til et kraftcentrum i den vestlige del af Holbæk Kommune.

I juni godkendte Erhvervsstyrelsen etableringen af Jyderup Fonden som en erhvervsdrivende fond. Trods lighederne med de udenlandske community foundations er det dog ikke her jyderupperne har hentet inspiration til konstruktionen af den nye egnsfond. Jyderups borgere gik allerede i 1980’erne sammen for at redde værdier, som Holbæk Kommune ikke længere kunne opretholde.

Forening stifter fond

Det nye borgerinitiativ for Jyderups udvikling startede for to år siden, da Foreningen Jyderups Fremtid blev dannet.

”Jyderups Fremtid er en forening for borgere, der vil gøre noget for at udvikle byen. Det udspringer af hele udkantsdanmarks-problemstillingen. Vi kunne godt mærke, at vi var ved at blive ramt med butikslukninger, det blev svært at sælge huse, liggetiderne blev længere, og der var færre børn i skolerne,” siger formand i Jyderup Fonden, Niels Agerbo, der dog ser tegn på at udviklingen så småt er ved at vende.

Foreningen har fungeret som katalysator for mindre projekter i byen ved at give økonomisk støtte til borgernes frivillige initiativer.

”Jyderups Fremtid er byens finansministerium i den forstand, at vi har nogle penge, som vi kan give ud. Pengene samler vi ind via kontingenter fra borgerne og sponsorer i erhvervslivet. Vi har desuden produceret en juleøl, som vi sælger og sammen med Erhvervsforeningen bruger til at medfinansiere julebelysning i byens gader,” siger Niels Agerbo.

Foreningskonstruktionen viste sig dog ikke at være helt tilstrækkelig, da kommunen offentliggjorde, at den ville sælge den lokale campingplads samt en nærtliggende institution, og foreningens ambitioner derfor steg.

”Skarresø Campingplads har en stor betydning i jyderuppernes selvforståelse, så da kommunen pludselig vil sælge, bliver borgerne bekymret for, hvem der kan finde på at overtage stedet, som ligger på en meget naturskøn grund. Derfor opstår initiativet om at få campingpladsen over på borgernes hænder, så den i hvert fald ikke bliver brugt til noget, som ikke er til gavn for borgerne,” siger Niels Agerbo

Jyderups Fremtid nedsætter en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at overtage campingpladsen. Undervejs i processen finder foreningen ud af, at kommunen har yderligere planer om at lukke og sælge naboen til campingpladsen, som er en boinstitution for personer med handicap.

Samtidig konkluderer arbejdsgruppen, at campingpladsen ikke kan være økonomisk rentabel, med mindre den kan indgå som led i en større forretningsmodel. Arbejdsgruppens arkitekt udvikler derfor en plan for, hvordan boinstituionen kan renoveres og istandsættes til vandrehjem og restauration, som i samdrift med campingpladsen kan blive et sted, som kan være med til at tiltrække turister, erhvervslivet og borgere.

”Dermed opstår planen om at lave en fondskonstruktion, for hvis vi skal ud at eje en ejendom eller en matrikel, så skal vi have noget at forankre den i. Det er desuden tanken, at både restauranten, vandrehjemmet og campingpladsen skal forpagtes, for foreningen skal ikke have noget med selve driften at gøre. Fonden skal bare være ejer på borgernes vegne,” siger Niels Agerbo.

Fonden skal fundraise

I 1980’erne brugte en gruppe borgere også en fond som selskabsform, da de ville overtage byens svømmehal, som kommunen ønskede at sælge. Dengang gik borgerne sammen og udstedte borgeraktier, renoverede svømmehallen og stiftede senere Fonden Jyderup Bad, som drev svømmehallen videre.

”Jyderup svømmehal var den gode gamle historie om, at vi borgere kunne gøre en forskel, og vi fik dermed også erfaring med fondskonstruktionen i Jyderup. I dag er svømmehallen en kæmpe succes. Så det var naturligt, at vi sagde til os selv, at vi prøver igen. Vi har været så heldige at den person, der lavede vedtægterne til Fonden for Jyderup Bad, gik med ind i vores bestyrelse. Han havde erfaring og viden, og vidste hvordan vi skulle konstruere fonden,” siger Niels Agerbo.

Ligesom community foundations har Jyderups borgere og erhvervsliv indflydelse på fondens drift, fordi de har udpegningsret til tre af fem bestyrelsesposter. En af dem vælges ved direkte valg. Det skete på et borgermøde om fonden og Skarresøprojektet i april. Derudover råder Jyderup Erhvervsforening og Foreningen Jyderups Fremtid hver over en bestyrelsespost. Fonden er kun stiftet med den lovpligtige grundkapital, som borgerne selv har rejst, mens pengene til fondens drift og de enkelte projekter skal skaffes via professionel fundraising.

”Det er jo svært at skaffe 300.000 kr. til noget, der ikke er endnu, og hvor der bare er tale om indskudskapital. Men det er vi lykkedes med gennem Jyderups Fremtid,” siger Niels Agerbo, der sidder på det bestyrelsesmandat, som tilhører Jyderups Fremtid.

Siden har kommunen sendt campingpladsen og boinstitutionen i udbud, og fondsbestyrelsen har på et møde i begyndelsen af august besluttet, hvor meget fonden vil byde for grundene og ejendommen.

”Vi går nu i gang med fundraising. Det er ikke en spidskompetence, vi sidder med i bestyrelsen, så vi skal have fundet noget professionel rådgivning. Det er muligt, at vi kan trække på Holbæk Kommune, som har en professionel fundraiser ansat. Vi skal have fundet ud af hvilke fonde, der har som formål at støtte udviklingen i en del af Udkantsdanmark, eller som kunne tænkes at støtte vores natur- og friluftslivsprojekt ved Skarresø,” siger Niels Agerbo.

Ud over projektet med at skabe faciliteter omkring campingpladsen og Skarresø, er det fondens ambition og formål at “udvikle Jyderup by som et kraftcentrum i den vestlige del af Holbæk kommune.” Jyderup er den næststørste by i kommunen.

”Fonden vil gerne fremme bosætningen og udvikle turismen på baggrund af den meget skønne natur, vi har omkring Jyderup. Derfor skal vi udbygge oplevelsesøkonomien ved at sikre, at der er nogle tilbud, som gør, at man kan nyde naturen. Vi er i dialog med Naturpark Åmosen, som Jyderup grænser op til. Vi regner også med at kunne blive et centralt punkt i projektet omkring Istidscykelruten, som jeg forstår, at Nordea-fonden støtter,” siger Niels Agerbo.

Han mener, at fonden kan lykkes med at skabe en dynamik, som kan gøre Jyderup attraktiv og understøtte det lokale erhvervsliv, som derved kan øge omsætningen og give mere liv i byen.

”Noget af det der mangler i byen er overnatningsfaciliteter og rigtige restauranter. Det efterspørger erhvervslivet. De har brug for et sted, hvor de kan møde deres forretningsforbindelser. Vi har også Jyderup Højskole, som er en ny højskole i udvikling, der også trækker folk hertil. Den har også brug for, at byen har noget at byde på. Vi prøver med fonden at skabe en modbevægelse mod alt det negative, som typisk sker i Udkantsdanmark,” siger Niels Agerbo.

Læs mere om Jyderup Fonden her jyderupfonden.dk

Hvis du har kendskab til en lignende community foundation i Danmark, hører vi meget gerne om det: kontakt@danmarksfonde.dk