Elselskabernes fondspenge luner lokalt

Med liberaliseringen af elmarkedet fik elselskaberne råderet over deres formuer. Siden er formuerne vokset gevaldigt – blandt andet via salg af selskabernes Elsam-aktier og fu­sio­nen mellem Elsam og Dong. En del af formuen er i dag placeret i en lang række fon­de, der rundt i hele Danmark støtter op om både kultur, sport, forskning, uddannelse, energi- og erhvervsudvikling i elselskabernes gamle dækningsområder.

Fonden Insero Horsens – Live Lab Fon­den In­sero Hor­sens var med, da 18 hus­stan­de i lands­by­en…