Fondskonference, snestorm og 500 ildsjæle i Vejen

Snestorm og sibirisk kulde kunne ikke holde 500 ildsjæle væk, da seks kommuner i sidste uge inviterede til fondskonference i Vejen. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde lagde også ve­jen forbi.

Fondskonference 2018
Den velbesøgte fondskonference i Vejen Idrætscenter d. 27. februar var arrangeret af seks kommuner for frivillige og ildsjæle i Trekantområdet (foto: Janus Moos)

Der findes mange gode idéer til lokale projekter rundt omkring i landet og mange engagerede mennesker, som gerne vil føre dem ud i livet. Men ifølge konferencens arrangører, kan det vir­ke uoverskueligt for en lille forening at komme i gang med at søge midler til at realisere pro­jek­ter­ne. For at gøre det lettere at komme fra idé til virkelighed afholdt seks kommuner i sidste uge en fondskonference for frivillige og ildsjæle i Trekantområdet.

“Vi ville gerne anerkende den store indsats foreningerne gør og understøtte dem i deres ar­bej­de. Konferencen skal give dem viden og værktøjer til at definere og udvikle deres projekter – og give dem ideer til, hvordan de finder midlerne til at realisere deres drømme,” siger Mette Kuntz, der er ansat i Kolding Kommunes fundraising-enhed, og var med til at arrangere kon­fe­ren­cen.

Og det er der tilsyneladende et stort behov for. Arrangørerne måtte melde alt optaget, da 550 havde tilmeldt sig, der stod 100 på ventelisten. På trods af snestorm og sibirisk kulde fandt størstedelen af de tilmeldte ifølge arrangørerne frem til Vejen Idrætscenter tirsdag den 27. februar.

På konferencen havde deltagerne mulighed for at møde repræsentanter fra både fonde og de seks kommuner, som stod bag arrangementet – Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Mid­del­fart og Vejen Kommune. Og netop den uformelle og personlige kontakt blev fremhævet som et vigtigt trækplaster. Helle Hansen, der er fritidskonsulent i Vejen Kommune, var en af dem, deltagerne kunne tale med:

“Selvom vi har en fin hjemmeside, hvor alle mulighederne står oplyst, så er det ikke altid dér folk finder det. De ved ikke, hvad de skal kigge efter. Det jeg hører her på konferencen er, at folk ser det som en mulighed for at snakke med en person, og at det er ganske uforpligtende at kom­me og spørge. Der var en mand, der kom og sagde til mig – hvad kan du hjælpe mig med?”

Borgmester: Fonde kvalificerer projekterne

Både Nordea-fonden og Spar Nord Fonden havde i løbet af dagen ofte kø foran deres stande, og begge fonde gav udtryk for samme oplevelse.

“Her på fondskonferencen kommer de til os tidligere i processen, i forhold til når de ringer til os. I dag har vi oplevet, at der er mange, der kommer i den spæde opstart og fortæller meget engageret om deres projekter og initiativer. Vi vil gerne, høre hvad de går med af tanker – der kunne være ting, der var interessante at samarbejde om eller donere penge til. Der er rigtige mange ildsjæle her i dag, så der er ikke noget bedre sted at være som fond,” sagde Julie Ran­drup Madsen, der er kommunikationsmedarbejder i Spar Nord Fonden.

Programmet bød også på en række korte oplæg – blandt andet om crowdfunding, deleøkonomi og om tilskudsmulighederne i Nordea-fonden, Velux Fonden og Lokale og Anlægsfonden. En del af oplæggene var tænkt som ‘inspirationscases’, og her kunne deltagerne blandt andet hø­re, hvordan Kolding Kommune i projektet Troldhedestien har arbejdet med collective impact – et emne, som Realdania også holdt et særligt oplæg om.

Borgmesteren i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen, holdt oplæg om, hvordan lokale fællesskaber kan løse komplekse problemer som klima, social arv og sundhed. Det har han skrevet bogen Rodskud om. Her argumenterer han sammen med sine medforfattere, Vibe Klarup og Jacob Bundsgaard, for at løsningerne er flyttet ud af rådhusene og cen­tral­ad­mi­ni­stra­tio­nen, og at de bedste kommuner evner at give plads til borgernes handlekraft og sætte sig i spidsen for forandringerne.

Og her spiller fondene en væsentlig rolle, som ikke kun handler om penge, mener borg­mes­te­ren:

“Det er et væsentligt element i udviklingen af lokalområdet og af foreningslivet, at der er fonds­økonomi og fondskvalificering, der bakker op om det. Jeg synes det er lidt overset, at fon­de­ne spiller en væsentlig rolle i forhold til kvalificering af projekterne. Det er meget vær­di­fuldt at de har professionelle medarbejdere med projekterfaring, der kan gå ind og være spar­rings­part­ne­re for lokale projekter og initiativer,” sagde Johannes Lundsfryd Jensen til Ny­heds­brevet Danmarks Fonde.

Præsentationerne fra konferencens oplæg kan downloades her: kolding.dk/om-kommunen/okonomi/fundraising/fondskonference-2018