Frederiksbergfonden:
“Vi er en community foundation”

Hvordan ser fondsverdenen ud på det helt lokale niveau? Hvad får en lille fond ud af at ha­ve sit eget sekretariat? Hvordan skaber man forandringer med relativt begrænsede mid­ler? Interview­stafet­ten besøger denne gang Martin Dahl, som er direktør i Frederiks­berg­fonden. I interviewet kommer han med en opsang til politikere, som søger fonde fremfor at udskrive skatter – og med en opfordring til lokalt arbejdende fonde om i fæl­les­skab at bringe det inter­nationale fondsfænomen community foundations til Dan­mark. Han sender stafetten videre til Spare­kassen Bornholms Fond.

Martin Dahl "Det er for­kert, at po­li­ti­ker­ne sup­ple­rer med fon­de­nes…