Grønland får ny status i Bikubenfondens strategi

Med Bikubenfondens nye skærpede strategi er Grønland ikke længere et særligt programområde, men derimod en integreret del af fondens indsats for unge på kanten af sam­fundet. Men de geografiske og kulturelle afstande giver særlige udfordringer som forstærkes af, at Grønland også har færre fundraising ressourcer. Derfor bruger Bikuben­fonden flere kanaler til af få viden om potentielle projekter. En af dem er fondenes grønlandsnetværk.

Grønland (foto: NASA)
Grønland (foto: NASA)

Da Bi­ku­ben­fon­den i sid­ste må­ned lan­ce­re­de sin nye stra­te­gi, var en af de bemærkelsesvær­dige for­an­drin­ger, at…