Himmerland-fond gør stærkt comeback

Fonden for Sparekassen Himmerland er nu stærkt tilbage efter finanskrisen og flere år med tørke i uddelingerne. I 2015 fik fonden tilladelse til at nedsætte grundkapitalen, og med udbytte på bankaktierne er det derfor igen blevet muligt at dele penge ud. Sidste år tog fonden bl.a. initiativ til en helt ny svømmehal i Aars.

Fi­nanskri­sen var hård for Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land, som kun kun­ne se til mens ak­tie­kur­sen da­le­de på…