Himmerland-fond gør stærkt comeback

Fonden for Sparekassen Himmerland er nu stærkt tilbage efter finanskrisen og flere år med tørke i uddelingerne. I 2015 fik fonden tilladelse til at nedsætte grundkapitalen, og med udbytte på bankaktierne er det derfor igen blevet muligt at dele penge ud. Sidste år tog fonden bl.a. initiativ til en helt ny svømmehal i Aars.

Finanskrisen var hård for Fonden for Sparekassen Himmerland, som kun kunne se til mens aktiekursen dalede på datterselskabet, Sparekassen Himmerland A/S.

Selvom pengeinstituttet i 2014 fusionerede med Sparekassen Hobro og blev til Jutlander Bank A/S var fondens egenkapital på det tidspunkt så udhulet, at fondens aktiviteter blev sat i stå.

”Aktierne var jo faldet så voldsomt i kurs, at egenkapitalen var blevet mindre end den bundne kapital, der var registreret i vores vedtægter. Derfor kunne vi ikke uddele penge. Heldigvis fik vi i 2015 fondsmyndighedens tilladelse til at nedsætte den registrerede kapital,” siger be­sty­rel­ses­for­mand i Fonden for Sparekassen Himmerland, Arne Bindslev.

Kapitalnedsættelse gav luft

Fonden fik Erhvervsstyrelsens tilladelse til at ændre vedtægterne og nedsætte grundkapitalen med 320 mio. kr. til 546 mio. kr.

Efter fusionen ejer fonden i dag 46,5 pct. af aktierne i Jutlander Bank A/S, som siden har haft god fremgang i bankdriften. Alene sidste år betød det positive kursreguleringer i fonden for 108 mio. kr., og hvis Jutlander fortsætter fremgangen er der udsigt til, at fonden allerede næs­te år får retableret den fulde grundkapital på 869 mio. kr.

Kapitalnedsættelsen har desuden gjort det muligt for fonden at genoptage de almennyttige uddelinger til fordel for foreninger og lokalsamfund i Sparekassen Himmerlands gamle for­ret­nings­område.

”Vi får ca. 20 mio. kr. i årligt udbytte fra Jutlander Bank, så vores mål er at udlodde 10 mio. om året og bruge de sidste til fortsat konsolidering,” siger Arne Bindslev.

To sparekassefonde deler reviret

Også Sparekassen Hobro Fonden har aktier i Jutlander Bank efter den gamle sparekasse indgik i fusionen, og de opsparede reserver blev lagt i den nystiftede fond.

Derfor er der i øjeblikket rigeligt med muligheder for at få støtte til kultur-, sport- og for­enings­ak­ti­vi­teter på egnen. Begge fonde skal støtte i deres gamle penge­institutters vir­ke­om­rå­der. Men hvor penge­institut­terne var konkurrenter, så har fondene besluttet af dele reviret:

”Vi har lavet en aftale med Sparekassen Hobro Fonden og tegnet en streg på et kort, så vi ikke overlapper hinanden. Vi tager os af ansøgninger fra vores del af området og Sparekassen Ho­bro Fonden tager sig af sin del,” siger Arne Bindslev.

Den økonomiske fremgang i Fonden for Sparekassen Himmerland har desuden betydet, at fonden også har fået overskud til selv at kaste sig ind i projekter, som gavner i lokalområdet, fortæller Arne Bindslev.

”Vi har en svømmehal i Aars, men den er helt nedslidt og meget lille. For et par år siden kun­ne vi læse i Nordjyske, at der var planer om at bygge en ny, men at det kun­ne vare flere år ind­en kommunen fik økonomi til projektet. Derfor blev vi i fonden enige om, at hvis vi kunne være med til at gøre en positiv forskel for Aars og omegn, så ville vi gerne bidrage økonomisk til en ny svømmehal.”

Tilsagn til 181 formål

Fonden indgik samarbejde med Vesthimmerlands Kommune om at nedsætte en pro­jekt­grup­pe, der kunne se på mulighederne for at bygge en ny svømmehal.

”Politikerne tog heldigvis godt imod projektbeskrivelsen, og i 2017 var der bred enighed om, at projektet skal nyde fremme under forudsætning af, at projektet selv kunne rejse 20 mio. kr.”

Som initiativtagere til projektet har fonden betalt for udviklingen og projektet og har i 2017 desuden bevilget 13 mio. kr. til opførelsen af den nye svømmehal, som skal bygges i den nye bydel Aars Vest.

”Projektgruppen, der består af repræsentanter fra svømmeklubben, kommunen og andre bru­ge­re af hallen, er overbeviste om, at det nok skal lykkes dem at indsamle de sidste 7 mio. kr., for der er stor lokal opbakning til projektet,” siger Arne Bindslev.

Sparekassen Himmerland Fonden bevilgede sidste år i alt 16,6 mio. kr. fordelt på 181 for­skel­li­ge almennyttige og velgørende formål. Støtten til svømmehallen udbetales i takt med at byg­ge­ri­et sættes i gang og gennemføres i løbet af de næste par år.