Lokale fonde styrker fællesskaberne på Møn og Lolland-Falster

Lokalpatriotisme er et centralt element for mange fonde på Møn, Lolland og Falster. Den lokale forankring ligger naturligt i de fonde, som bygger på formuerne fra områdets gamle fællesejede virksomheder. Men det er også vigtigt for de fonde, der er stiftet ved testamentarisk arv. Uddelingerne giver styrke til de mange frivillige kræfter, som insisterer på det lokale fællesskab.

Knap ot­te mil­li­o­ner kro­ner fra lo­ka­le for­fædres fo­re­tagsom­hed på Møn, Lol­land og Fal­ster. Det er den år­li­ge…