Lokale og Anlægsfonden er statens åbne fondspartner i landdistrikterne

Uddelinger fra Lokale og Anlægsfonden er ikke bare donationer til projekter med god illustrationseffekt. En uddeling fra fonden er samtidig en forvaltningsmæssig afgørelse, som er underlagt fuld offentlighed. Det kan være en udfordring for samarbejdet med andre fonde og partnere – ofte i landets yderområder. Til gengæld kan de forvente stor saglighed og høje kvalitetskrav i projekterne.

Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden (fotograf: Esben Zøllner Olesen)
Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden (fotograf: Esben Zøllner Olesen)

Il­lu­stra­tions­ef­fekt er et nøg­le­be­greb for Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, når den be­vil­ger pen­ge til byg­ge­ri­er in­den for…