Ny fondsanalyse: Små fonde styrker det lokale Danmark

De små og mellem­store fonde må ikke under­vur­de­res. De står for de fleste af be­vil­ling­erne i 2017 og støtter oftere sociale formål end de store fonde, viser en ny analyse fra Fonde­nes Videns­center. Land­di­strik­ter­nes Fæl­les­råd bekræfter, at små fonde ofte er af­gø­ren­de for lokal­sam­fundene og ønsker sig et fonds­register, der kan skabe værdi ved at forbinde fonde og lokal­samfund.

Små og store fonde I alt 4.629 fon­de del­te pen­ge ud i 2017. Her­af var 96 pct.…