”Fondene sikrer et lag af forskere og forfattere, der skriver til den brede offentlighed”

Det var et speciale om kommunistiske modstandsfolk kombineret med et job på Det Kon­ge­li­ge Bibliotek, der i sin tid gav Morten Møller mod på at skrive en historisk biografi. Men det var støtten fra en række danske fonde, der gjorde det muligt. Siden er det blevet et reelt forfatterskab, hvor evnen til at formidle og perspektivere historiske be­gi­ven­he­der, har givet Morten Møller både flotte anmeldelser og priser. Selv er han temmelig be­ske­den, når talen falder på hans forfatterskab, der for ham at se udeluk­kende kan ek­si­ste­re på grund af fondsmidler.

Morten Møller "Hvis jeg ik­ke har fon­de­ne med mig, så har jeg ik­ke et…