Fundraiser i forskningens tjeneste

Forskerstøtten på Syddansk Universitet, SDU, er inddelt i fem enheder, der repræsenterer hvert fakultet. Her hjælper man forskere med at søge fonde om forskningsmidler, blandt andet ved at tilbyde rådgivning, udarbejde ansøgninger, lægge budget og være tovholder i kommunikationen mellem forskere, ledelse og fonde. Forskerstøtteenhederne bliver på den måde fødselshjælpere for forskernes visionære projekter – en slags forskningens agenter, hvis arbejde udelukkende består i at sørge for at finde midler til at få den vigtige forskning realiseret. Danmarks Fonde har talt med en af rådgiverne og spurgt, hvordan man her hjælper forskere og fonde til at finde hinanden.

SDU
 

”Jeg el­sker mit job. Det er sjovt at ar­bej­de med for­ske­re – alt­så, de er jo ildsjæ­le, og de er enormt op­ta­ge­de…