Kommune og ildsjæle skaber seniorfolkemøde

Festivalugen, Viborg Snapsting, manglede noget for de ældre i byen. Derfor fik fri­vil­lig­heds­koor­di­na­tor, Anne Grethe Nielsen idéen til et folkemøde for seniorer. Sammen med den lokale afdeling af Ældre Sagen har hun siden 2016 afholdt et årligt Seniorfolkemøde. Drivkraften er engagement og medejerskab hos de involverede – og så de fondsmidler, der gør dem i stand til at realisere et folkemøde for, med og i høj grad af seniorerne.

Seniorfolkemødet (foto: Jacob Thorup Kjærsgaard) “Det skul­le ik­ke væ­re en pen­sio­ni­st­fest – selv­om det…