Kulturarkitekt og fundraiser: “Fondene er blevet lettere at forstå“

Carsten Mørch-Bentzen er udviklingsleder på Rytmisk Center i København og har i snart to årtier rejst fondsmidler til et hav af kulturelle og sociale projekter. For ham handler det om at have hjertet med: Det er det personlige engagement, viljen til at bruge et år på idéudvikling, og evnen til at tænke vidensdeling og bæredygtighed ind i et projekt, der er udslagsgivende både for projektets realisation og fondenes vilje til at støtte det. Dan­marks Fonde har spurgt Carsten Mørch-Bentzen om den betydning, fondsmidlerne har haft for hans projekter og for hans fagområde.

Carsten Mørch-Bentzen "For mig hand­ler det ik­ke ba­re om at rej­se pen­ge til et…