Augustinus Fonden – uddelinger 2017

Augustinus Fonden bevilgede i 2017 i alt 323 mio. kr. fordelt på tre hovedgrupper: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse samt Sociale Indsatser. Se denne lange liste over mod­ta­ge­re her (side 1-12).

Au­gusti­nus Fon­den be­vil­ge­de i 2017 i alt 323 mio. kr. for­delt på tre ho­ved­grup­per: Kunst & Kul­tur, Vi­den & Ud­dan­nel­se…