Augustinus Fonden – uddelinger 2018

Augustinus Fonden støtter formål inden for tre spor: kunst & kultur, viden & uddannelse samt sociale indsatser. I 2018 uddelte fonden 318,5 mio. kr. Se modtagerne her.

Au­gusti­nus Fon­den støt­ter for­mål in­den for tre spor: kunst & kul­tur, vi­den & ud­dan­nel­se samt so­ci­a­le ind­sat­ser. I 2018…