Det Nissenske Familiefond – uddelinger 2017

Det Nissenske Familie­fond fortsætter med at øge de almen­nyttige uddelinger på be­kost­ning af familie­uddeling­erne. Fra 2016 til 2017 er de almen­nyttige uddelinger mere end for­doblet og udgøre nu 2,2 mio. kr. Se listen over mod­tagere her.

Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond fort­sæt­ter med at øge de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger på be­kost­ning af fa­mi­lieud­de­lin­ger­ne. Fra…