Det Obelske Familiefond – uddelinger 2017

I 2017 uddelte Det Obelske Familiefond ca. 112 mio. kr. til 140 projekter indenfor hovedområderne forskning, kunst, sociale formål og Nordjylland. Se listen over modtagerne her.

I 2017 ud­del­te Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond ca. 112 mio. kr. til 140 pro­jek­ter in­den­for ho­ved­om­rå­der­ne forsk­ning, kunst,…