Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond – uddelinger 2018

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond støtter og udvikler dansk-asiatiske relationer gennem driften af Asia House i København samt almennyttige uddelinger. Fonden uddelte i 2018 705.000 kroner. Se listen over modtagere her.

Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Al­men­nyt­ti­ge Fond støt­ter og ud­vik­ler dansk-asi­a­ti­ske re­la­tio­ner gen­nem drif­ten af Asia…