Eva og Henry Frænkels Mindefond – uddelinger 2017

Eva og Henry Frænkels Mindefond uddeler legater til støtte for læge­viden­skabelig forsk­ning inden for kræft-, hjerte- og kreds­løbs­sygdomme. I 2017 bevilgede fonden 18 le­ga­ter for 1,7 mio. kr. Se listen over de støttede forsknings­projekter her.

Eva og Hen­ry Fræn­kels Min­de­fond ud­de­ler le­ga­ter til støt­te for læge­viden­skabelig forsk­ning in­den for kræft-,…