Heinrich og Laurine Jessens Fond – uddelinger 2018

Heinrich og Laurine Jessens Fond støtter sociale formål – fortrinsvis til enkelte personer. I 2018 uddelte fonden 6,9 mio. kr. Se listen over modtagere her.

He­in­rich og Lauri­ne Jes­sens Fond støt­ter so­ci­a­le for­mål – for­trins­vis til en­kel­te per­so­ner. I 2018 ud­del­te fon­den 6,9…