Industriens Fond – uddelinger 2017

Sidste år uddelte Industriens Fond 170,5 mio. kr. til nye projekter til fremme af dansk erhvervs konkurrenceevne: Se listen over modtagerne her.

Sid­ste år ud­del­te In­du­stri­ens Fond 170,5 mio. kr. til nye pro­jek­ter til frem­me af dansk er­hvervs kon­kur­ren­ce­ev­ne: Se…