Industriens Fond – uddelinger 2018

Industriens Fond uddeler til projekter, der fremmer dansk erhvervslivs konkurrenceevne. I 2018 uddelte fonden 255,5 mio. kr. Se listen over modtagere her.

In­du­stri­ens Fond ud­de­ler til pro­jek­ter, der frem­mer dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne. I 2018 ud­del­te fon­den 255,5 mio.…