Karen Elise Jensens Fond – uddelinger 2017-18

Karen Elise Jensens Fond støtter hvert år 3-7 større forskningsprojekter inden for et af fondens tre hovedfokusområder. I uddelingsåret 2017/2018 har fonden uddelt 24 mio. kr. til ni forskningsprojekter indenfor nyresygdomme. Se hvilke projekter, der fik støtte her.

Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond støt­ter hvert år 3-7 stør­re forsk­nings­pro­jek­ter in­den for et af fon­dens tre…