Knud og Dagny Andresens Fond – uddelinger 2017

Knud og Dagny Andresens Fond uddeler til en række sociale og sygdomsbekæmpende ngo’er og foreninger. I 2017 uddelte fonden 2,6 mio. kr. Se listen over modtagere.

Knud og Dag­ny An­d­re­sens Fond ud­de­ler til en ræk­ke so­ci­a­le og syg­doms­be­kæm­pen­de ngo’er og for­e­nin­ger. I 2017 ud­del­te…