Kong Frederik den Syvendes Stiftelse – uddelinger 2018

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse støtter børneforsorgsmæssige formål samt drift og vedligehold af tilhørende historiske anlæg. I 2018 uddelte fonden 11,3 mio. kr, hvor 9,1 mio. kr gik til børneforsorgen. Se projekterne her.

Kong Fre­de­rik den Sy­ven­des Stif­tel­se støt­ter bør­ne­forsorgs­mæs­si­ge for­mål samt drift og ved­li­ge­hold af til­hø­ren­de…