KR Foundation – uddelinger 2017

KR Foundation bevilgede i 2017 i alt 55 bevillinger for 105 mio. kr. Heraf bevilgede fon­den 40,4 mio. kr. inden­for programområdet bæredygtig finansiering, 31,8 mio. kr. inden­for bæredygtig adfærd samt 26 mio. kr. til andre formål. Se projekterne her.

KR Fo­un­da­tion be­vil­ge­de i 2017 i alt 55 be­vil­lin­ger for 105 mio. kr. Her­af be­vil­ge­de fon­den 40,4 mio. kr. in­den­for…