KR Foundation – uddelinger 2018

KR Foundation uddeler til formål inden for klimaområdet i hele verden. I 2018 har fonden uddelt 92,5 mio. kr. Se modtagerne her.

KR Fo­un­da­tion ud­de­ler til for­mål in­den for kli­ma­om­rå­det i he­le ver­den. I 2018 har fon­den ud­delt 92,5 mio. kr. Se…