Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond – uddelinger 2018

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond støtter blandt andet humanitære, sociale og kulturelle formål. I 2018 uddelte fonden således 2.036.000 kr. Find modtagerne her.

Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond støt­ter blandt an­det hu­ma­ni­tæ­re, so­ci­a­le og kul­tu­rel­le for­mål. I 2018…