Nikolai og Felix Fonden – uddelinger 2017

Nikolai og Felix Fonden uddelte i 2017 i alt 857.000 kr. fordelt med 577.000 kr. til kulturelle formål, 150.000 kr. til sociale og humanitære formål samt 130.000 kr. til forsknings- og uddannelsesmæssige formål. Se listen over modtagere her.

Ni­ko­lai og Fe­lix Fon­den ud­del­te i 2017 i alt 857.000 kr. for­delt med 577.000 kr. til kul­tu­rel­le for­mål, 150.000 kr. til…