Nordea Bank Fonden – uddelinger 2017

Nordea Bank Fonden har fokus på initiativer, der øger attraktionsværdien og prestigen af de danske erhvervsuddannelser. I 2017 uddelte fonden godt 12 mio. kr. til seks projekter.

Nor­dea Bank Fon­den har fo­kus på ini­ti­a­ti­ver, der øger at­trak­tions­vær­di­en og pre­sti­gen af de dan­ske…