Oak Foundation Danmark – uddelinger 2018

Fonden støtter udelukkende sociale projekter i Danmark og Grønland. I 2018 uddelte fonden knap 35 mio. kr. Se modtagerne her.

Fon­den støt­ter ude­luk­ken­de so­ci­a­le pro­jek­ter i Dan­mark og Grøn­land. I 2018 ud­del­te fon­den knap 35 mio. kr. Se…