Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond - uddelinger 2018

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond uddeler til kulturelle, sociale og ideale formål inden for dets geografiske område, med særlig opmærksomhed på maritime formål. Fonden uddelte i 2018 knap 700.000 kroner. Se modtagerne her.

Syd­fy­en­ske Damp­skibs­sel­skabs Fond ud­de­ler til kul­tu­rel­le, so­ci­a­le og ide­a­le for­mål in­den for dets geo­gra­fi­ske om­rå­de,…