Tømmerhandler Johannes Fogs Fond – uddelinger 2018

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond uddeler primært til lokale projekter og støtter typisk sport- og fritidsklubber samt velgørende formål. I 2018 uddelte fonden 4.474.607 kroner. Se modtagerne her.

Tøm­mer­hand­ler Jo­han­nes Fogs Fond ud­de­ler pri­mært til lo­ka­le pro­jek­ter og støt­ter ty­pisk sport- og fri­tids­klub­ber samt…