Claus Sørensens Fond øgede uddelingerne i 2018

Claus Sørensens Fond uddelte 31,3 mio. kr. sidste år. Størstedelen gik til familieformål, og de almennyttige uddelinger steg til 10,2 mio. kr. Særligt kunst, kultur og sportslivet blev støttet af fonden.

Claus Sø­ren­sens Fond ud­del­te sid­ste år 10,2 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål, hvil­ket er en stig­ning på 2,6 mio. i…