Annoncering

Fra november 2017 er det muligt at annoncere på danmarksfonde.dk og i nyhedsbrevet, som udkommer hver anden tirsdag.

Annoncetyper

Vi tilbyder tre annoncetyper: på forsiden af danmarksfonde.dk, på artikelsider og i nyhedsbrevet. Du kan se eksempler på annoncernes placering og størrelse her:

Om Danmarks Fonde

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde er et uafhængigt nichemedie om og for den danske fonds­­bran­che. Vores målgruppe er primært danske fonde, modtagerne af fondens donationer i civil­samfundet og den offentlige sektor samt de leverandører, som servicerer, rådgiver og under­støtter fondene (advokat- og konsulenthuse, revisorer o.l.). Derudover henvender vi os til fondenes strate­giske partnere (kommuner, universiteter, uddan­nelses­insti­tutioner, fore­ninger og virksomheder). En høj andel af vores abonnenter fra fonde, advokat­kontorer og revisions­huse er beslutnings­tagere på direktions-, bestyrelses- og partner­niveau.

Kontakt os

Hvis du vil høre mere om muligheden for at annoncere på Danmarks Fonde er du velkommen til at kontakte os på annoncer@danmarksfonde.dk.