København – Nyborg
Et år inden Lokale og Anlægsfonden flytter til Nyborg har kun én medarbejder forladt arbejdspladsen. Ledelsen har søsat en række initiativer for at forankre viden i organisationen. Med fastholdelsesbonusser, dobbeltbemanding, konsulent- og psykologbistand lyder den samlede flytteregning på 4,2 mio. kr. Pengene hentes fra udlodningsmidler, der var øremærket til idrætsområdet.
Den Jyske Kunstfond & Øernes Kunstfond
Kulturminister Mette Bock har udpeget bestyrelsesmedlemmerne i de to nye regionale kunstfonde, Øernes Kunstfond og Den Jyske Kunstfond. Fondene er klar til at modtage ansøgninger i november.
Naturhus, Gjern (foto: Hedeselskabet)
Den erhvervsdrivende fond, Hedeselskabet støtter lokale ildsjæle, natur, miljø, grøn energi og naturvidenskab. Selskabet har mere end 150 år bag sig, og en unik historisk konstruktion med medlemmer og repræsentantskab sikrer et levende engagement i selskabets bagland. Vi tegner et portræt af fonden og foreningen.
Roskilde Festival – graffitivæg
Om fem måneder er Roskildes festival-brand udvidet for i alt 150 millioner fra fonde Når den nye Roskilde Festival Højskole står færdig om fem måneder kan Roskilde Kommune sætte to streger under, hvad Roskilde Festival har betydet for tiltrækning af fondsmidler til to nye byggerier: I alt 150 millioner. Kommunens udnyttelse af festivalens brand-værdi er ret usædvanlig. Uden festivalen var Rockmuseet Ragnarock ikke blevet til noget for to år siden, og med den kommende Roskilde Festival Højskole har fondssamarbejdet omkring festivalen fået en klar, kommunal strategi.
Johannes Poulsen
– Baseret på artikel i Jyllands-Posten d. 22.8.2018 Med støtte fra Ege Fonden har Midtjysk Skole- og Kulturfond gennemført en omfattende re­no­ve­ring af den fredede Skulpturparken i Herning. Men ifølge Slots- og Kulturstyrelsen er projektet stort set gennemført uden, at styrelsen har givet tilladelse til renoveringen. Desuden er renoveringsprojektet fortsat på...
Købmand Sven Hansen og Hustru Ina Hansens Fond modtager for få ansøgninger og opfordrer flere lokale til at søge fonden, skriver Dagbladet Ringsted.
Svend Erik Pedersen, direktør og Jens Olsen, bestyrelsesformand i Sparekassen Bornholms Fond
På Bornholm hedder en edderfugl en åbo. Udefra ser øens fonde også lidt anderle-des ud end andre danske fonde. Men måske er forskellene alligevel ikke så store. Interviewstafetten bringer denne gang depechen til Sparekassen Bornholms Fond, hvor bestyrelsesformand Jens Olsen og direktør Svend Erik Pedersen fortæller om at være bovspryd i forhold til kommunen og andre fonde. Om ildsjæle og kulturelle fyrtårne. Og om hvordan en lille lokal fond kan arbejde med impact-investeringer – de kalder det bare noget andet på Bornholm.
Strøm på sparebøssen
Ved at kombinere crowdfunding med uddelinger håber Spar Nord Fonden at nå endnu længere ud til de lokale ildsjæle. I løbet af en måneds tid sætter fonden derfor ’strøm til raslebøssen’ og lancerer en crowdfunding-platform.
Martin Dahl
Hvordan ser fondsverdenen ud på det helt lokale niveau? Hvad får en lille fond ud af at have sit eget sekretariat? Hvordan skaber man forandringer med relativt begrænsede midler? Interviewstafetten besøger denne gang Martin Dahl, som er direktør i Frederiksbergfonden. I interviewet kommer han med en opsang til politikere, som søger fonde fremfor at udskrive skatter – og med en opfordring til lokalt arbejdende fonde om i fællesskab at bringe det internationale fondsfænomen community foundations til Danmark. Han sender stafetten videre til Sparekassen Bornholms Fond.
Alsik (Henning Larsen Architects)
Danfoss A/S udbetaler 300 mio. kr. i udbytte til Bitten & Mads Clausens Fond. Sidste år uddelte fonden 74 mio. kr., og i år er der afsat endnu flere penge til uddelinger, fremgår det af fondens årsrapport.