Finansfilantroper

Finansfilantroper uddeler over 2 mia. kr.

Herreløs kapital fra sparekasser, kundeejede forsikringsselskaber og kreditforeninger er en stabil hjørnesten i den almennyttige fondssektor. Fonde og foreninger, som er stiftet på formuerne fra finansielle kooperative virksomheder, uddelte sidste år 2,4 mia. kr. til almennyttige formål. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over uddelingerne fra 39 filantropiske fonde fra den finansielle sektor.
Genforeningspark (illustration: Team Weile/Aabenraa Kommune)

Storfonde støtter Genforeningspark i Aabenraa

Aabenraa Kommune kan til næste år fejre 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark ved at etablere en genforeningspark. Parken er støttet af to storfonde med tilknytning til Sønderjylland.
Motorfabrikken Marstal

Fondsfinansieret forskning samt bevægelse hos de regionale kunstfonde

Som rødgule blade i en dansk løvskov daler fondsbevilgerne over landet. Vi spadserer i denne udgave af Fondsdanmark Rundt fløjtende gennem en række forskningsuddelinger fra bl.a. Karen Elise Jensens Fond, lidt polemik omkring de statslige kunstfonde, endnu et par nye fondsstøttede bidrag til børnenes skoleskemaer såvel som en ny fond på Ærø: Fonden Motorfabrikken Marstal.
Fonden Insero Horsens – Live Lab

Elselskabernes fondspenge luner lokalt

Med liberaliseringen af elmarkedet fik elselskaberne råderet over deres formuer. Siden er formuerne vokset gevaldigt – blandt andet via salg af selskabernes Elsam-aktier og fusionen mellem Elsam og Dong. En del af formuen er i dag placeret i en lang række fonde, der rundt i hele Danmark støtter op om både kultur, sport, forskning, uddannelse, energi- og erhvervsudvikling i elselskabernes gamle dækningsområder.
København – Nyborg

Lokale og Anlægsfonden under udflytning: kæmper for at sikre unik viden

Et år inden Lokale og Anlægsfonden flytter til Nyborg har kun én medarbejder forladt arbejdspladsen. Ledelsen har søsat en række initiativer for at forankre viden i organisationen. Med fastholdelsesbonusser, dobbeltbemanding, konsulent- og psykologbistand lyder den samlede flytteregning på 4,2 mio. kr. Pengene hentes fra udlodningsmidler, der var øremærket til idrætsområdet.
Den Jyske Kunstfond & Øernes Kunstfond

To nye kunstfonde klar til ansøgninger fra efteråret

Kulturminister Mette Bock har udpeget bestyrelsesmedlemmerne i de to nye regionale kunstfonde, Øernes Kunstfond og Den Jyske Kunstfond. Fondene er klar til at modtage ansøgninger i november.
Naturhus, Gjern (foto: Hedeselskabet)

Fonden Hedeselskabet stimulerer vækst og innovation inden for natur, miljø og energi

Den erhvervsdrivende fond, Hedeselskabet støtter lokale ildsjæle, natur, miljø, grøn energi og naturvidenskab. Selskabet har mere end 150 år bag sig, og en unik historisk konstruktion med medlemmer og repræsentantskab sikrer et levende engagement i selskabets bagland. Vi tegner et portræt af fonden og foreningen.
Roskilde Festival – graffitivæg

Festival-brand trækker flere fondsmidler til Rosklide

Om fem måneder er Roskildes festival-brand udvidet for i alt 150 millioner fra fonde Når den nye Roskilde Festival Højskole står færdig om fem måneder kan Roskilde Kommune sætte to streger under, hvad Roskilde Festival har betydet for tiltrækning af fondsmidler til to nye byggerier: I alt 150 millioner. Kommunens udnyttelse af festivalens brand-værdi er ret usædvanlig. Uden festivalen var Rockmuseet Ragnarock ikke blevet til noget for to år siden, og med den kommende Roskilde Festival Højskole har fondssamarbejdet omkring festivalen fået en klar, kommunal strategi.
Johannes Poulsen

Herning-fond beskyldes for at blæse på fredningsloven

– Baseret på artikel i Jyllands-Posten d. 22.8.2018 Med støtte fra Ege Fonden har Midtjysk Skole- og Kulturfond gennemført en omfattende re­no­ve­ring af den fredede Skulpturparken i Herning. Men ifølge Slots- og Kulturstyrelsen er projektet stort...

Sorø-fond efterlyser flere lokale ansøgninger

Købmand Sven Hansen og Hustru Ina Hansens Fond modtager for få ansøgninger og opfordrer flere lokale til at søge fonden, skriver Dagbladet Ringsted.