Genforeningspark (illustration: Team Weile/Aabenraa Kommune)
Aabenraa Kommune kan til næste år fejre 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark ved at etablere en genforeningspark. Parken er støttet af to storfonde med tilknytning til Sønderjylland.
Motorfabrikken Marstal
Som rødgule blade i en dansk løvskov daler fondsbevilgerne over landet. Vi spadserer i denne udgave af Fondsdanmark Rundt fløjtende gennem en række forskningsuddelinger fra bl.a. Karen Elise Jensens Fond, lidt polemik omkring de statslige kunstfonde, endnu et par nye fondsstøttede bidrag til børnenes skoleskemaer såvel som en ny fond på Ærø: Fonden Motorfabrikken Marstal.
Fonden Insero Horsens – Live Lab
Med liberaliseringen af elmarkedet fik elselskaberne råderet over deres formuer. Siden er formuerne vokset gevaldigt – blandt andet via salg af selskabernes Elsam-aktier og fusionen mellem Elsam og Dong. En del af formuen er i dag placeret i en lang række fonde, der rundt i hele Danmark støtter op om både kultur, sport, forskning, uddannelse, energi- og erhvervsudvikling i elselskabernes gamle dækningsområder.
København – Nyborg
Et år inden Lokale og Anlægsfonden flytter til Nyborg har kun én medarbejder forladt arbejdspladsen. Ledelsen har søsat en række initiativer for at forankre viden i organisationen. Med fastholdelsesbonusser, dobbeltbemanding, konsulent- og psykologbistand lyder den samlede flytteregning på 4,2 mio. kr. Pengene hentes fra udlodningsmidler, der var øremærket til idrætsområdet.
Den Jyske Kunstfond & Øernes Kunstfond
Kulturminister Mette Bock har udpeget bestyrelsesmedlemmerne i de to nye regionale kunstfonde, Øernes Kunstfond og Den Jyske Kunstfond. Fondene er klar til at modtage ansøgninger i november.
Naturhus, Gjern (foto: Hedeselskabet)
Den erhvervsdrivende fond, Hedeselskabet støtter lokale ildsjæle, natur, miljø, grøn energi og naturvidenskab. Selskabet har mere end 150 år bag sig, og en unik historisk konstruktion med medlemmer og repræsentantskab sikrer et levende engagement i selskabets bagland. Vi tegner et portræt af fonden og foreningen.
Roskilde Festival – graffitivæg
Om fem måneder er Roskildes festival-brand udvidet for i alt 150 millioner fra fonde Når den nye Roskilde Festival Højskole står færdig om fem måneder kan Roskilde Kommune sætte to streger under, hvad Roskilde Festival har betydet for tiltrækning af fondsmidler til to nye byggerier: I alt 150 millioner. Kommunens udnyttelse af festivalens brand-værdi er ret usædvanlig. Uden festivalen var Rockmuseet Ragnarock ikke blevet til noget for to år siden, og med den kommende Roskilde Festival Højskole har fondssamarbejdet omkring festivalen fået en klar, kommunal strategi.
Johannes Poulsen
– Baseret på artikel i Jyllands-Posten d. 22.8.2018 Med støtte fra Ege Fonden har Midtjysk Skole- og Kulturfond gennemført en omfattende re­no­ve­ring af den fredede Skulpturparken i Herning. Men ifølge Slots- og Kulturstyrelsen er projektet stort set gennemført uden, at styrelsen har givet tilladelse til renoveringen. Desuden er renoveringsprojektet fortsat på...
Købmand Sven Hansen og Hustru Ina Hansens Fond modtager for få ansøgninger og opfordrer flere lokale til at søge fonden, skriver Dagbladet Ringsted.
Svend Erik Pedersen, direktør og Jens Olsen, bestyrelsesformand i Sparekassen Bornholms Fond
På Bornholm hedder en edderfugl en åbo. Udefra ser øens fonde også lidt anderle-des ud end andre danske fonde. Men måske er forskellene alligevel ikke så store. Interviewstafetten bringer denne gang depechen til Sparekassen Bornholms Fond, hvor bestyrelsesformand Jens Olsen og direktør Svend Erik Pedersen fortæller om at være bovspryd i forhold til kommunen og andre fonde. Om ildsjæle og kulturelle fyrtårne. Og om hvordan en lille lokal fond kan arbejde med impact-investeringer – de kalder det bare noget andet på Bornholm.