Michael Bjørn Nellemann, direktør i Det Obelske Familiefond
Ansøgninger er den primære drivkraft i Det Obelske Familiefonds filantropiske arbejde inden for kunst, forskning og det sociale område. Desuden har Nordjylland en særlig plads i fondens strategiske fokus, som skyldes, at familien bag står i en form for positiv til gæld til egnen. Og så er fonden ikke bange for at støtte drift i en periode. Det fortæller fondsdirektør Michael Bjørn Nellemann i dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi.
Esbjerg is-arena
Hvad gør en fond, hvis den ønsker at støtte et godt projekt, men mangler de økonomiske muskler? For de lokale fonde i Esbjerg er løsningen blevet at løfte i flok – men altid uden at give køb på den enkelte fonds selvstændighed.
Esbjerg Strand
I Esbjerg arbejder fondene tæt sammen, og samarbejdet kommer både kommunen og byens kulturelle institutioner til gode. Esbjergs netop afgåede borgmester gennem 24 år, Johnny Søtrup og direktøren for Esbjerg Kunstmuseum, Inge Merete Kjeldgaard, kalder de lokale fonde for ’uvurderlige’ og ’en stor gave’ for byen. Begge er de enige om, at direkte dialog med fondene er nøglen til et godt og udbytterigt samarbejde.
Fonden for Sparekassen Himmerland
Fonden for Sparekassen Himmerland er nu stærkt tilbage efter finanskrisen og flere år med tørke i uddelingerne. I 2015 fik fonden tilladelse til at nedsætte grundkapitalen, og med udbytte på bankaktierne er det derfor igen blevet muligt at dele penge ud. Sidste år tog fonden bl.a. initiativ til en helt ny svømmehal i Aars.
Kærnegruppen Hobro
De lokale foreninger og landsbyer i Sparekassen Hobros tidligere virkeområde kan se frem til flere år med pæne uddelinger fra Sparekassen Hobro Fonden. Den unge fonds økonomiske rødder i Jutlander Bank gav overskud til flere uddelinger fremover.
Fondskonference 2018
Snestorm og sibirisk kulde kunne ikke holde 500 ildsjæle væk, da seks kommuner i sidste uge inviterede til fondskonference i Vejen. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde lagde også vejen forbi.
Kommuner & fundraising
Strategisk fundraising er på dagsordenen i stadig flere byråd og kommunale direktioner i hele landet. Knap en tredjedel af kommunerne har enten en politisk vedtaget fundraisingstrategi eller administrative retningslinjer for medfinansiering fra private fonde. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes undersøgelse af fundraisingpolitikkerne i landets kommuner.
Poul Erik Bech Fonden
I Poul Erik Bech Fonden betyder fremgang på boligmarkedet flere penge til dårligt stillede danskere og flygtninge. Med en klar social profil deler den unge fond ud af overskuddet fra ejendomsmæglervirksomheden, som også spiller en stor rolle, når pengene skal kanaliseres ud til frivillige foreninger. Men stifterens mangeårige interesse for bygningskulturarv og kunst har også sat et væsentligt aftryk i fundatsen.
Lokale kunstfonde
Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at udflytte to procent af Statens Kunstfonds bevillinger til det lokale Danmark. Fra næste år skal to nye regionale statslige fonde styrke kunstproduktionen uden for hovedstaden.
Steffen Nørgaard, direktør i Spar Nord Fonden
Interview-stafetten er denne gang løbet til Aalborg, hvor vi besøger direktøren for Spar Nord Fonden. I interviewet forklarer Steffen Nørgaard, hvordan fonden når ud til lokale ildsjæle i hele landet, og hvordan det offentliges sparepres kan ende med, at fondene modstræbende må betale mere drift og følgeomkostninger, eksempelvis på universiteterne. Han løfter desuden sløret for et spændende initiativ, som kan få stor betydning for hele fondsbranchen. Steffen Nørgaard sender stafetten videre til den nyslåede direktør for Det Obelske Familiefond, Michael Bjørn Nellemann.