Poul Erik Bech Fonden
I Poul Erik Bech Fonden betyder fremgang på boligmarkedet flere penge til dårligt stillede danskere og flygtninge. Med en klar social profil deler den unge fond ud af overskuddet fra ejendomsmæglervirksomheden, som også spiller en stor rolle, når pengene skal kanaliseres ud til frivillige foreninger. Men stifterens mangeårige interesse for bygningskulturarv og kunst har også sat et væsentligt aftryk i fundatsen.
Lokale kunstfonde
Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at udflytte to procent af Statens Kunstfonds bevillinger til det lokale Danmark. Fra næste år skal to nye regionale statslige fonde styrke kunstproduktionen uden for hovedstaden.
Steffen Nørgaard, direktør i Spar Nord Fonden
Interview-stafetten er denne gang løbet til Aalborg, hvor vi besøger direktøren for Spar Nord Fonden. I interviewet forklarer Steffen Nørgaard, hvordan fonden når ud til lokale ildsjæle i hele landet, og hvordan det offentliges sparepres kan ende med, at fondene modstræbende må betale mere drift og følgeomkostninger, eksempelvis på universiteterne. Han løfter desuden sløret for et spændende initiativ, som kan få stor betydning for hele fondsbranchen. Steffen Nørgaard sender stafetten videre til den nyslåede direktør for Det Obelske Familiefond, Michael Bjørn Nellemann.
Tilfredshedsundersøgelse 2017
Ansøgere af fondsmidler føler sig generelt godt informeret om uddelingskriterier på fondenes hjemmesider. Og flertallet af ansøgerne oplever det tilmed let at komme i person­lig kontakt med en fondsmedarbejder. Det viser en tilfredshedsmåling, som nyheds­brevet Danmarks Fonde har gennemført blandt brugerne af landets største online database over uddelende fonde, fonde.dk
Jumping Horse af Tong Wang fra udstillingen The Stuff Dreams Are Made Of på Gammelgaard i Herlev – som blev støttet af blandt andre Fonden Herlev Bladet (PR foto - Gammelgaard)" width="349" height="260" /> Red Knight af Tong Wang fra udstillingen The Stuff Dreams Are Made Of på Gammelgaard i Herlev – som blev støttet af blandt andre Fonden Herlev Bladet (PR foto - Gammelgaard)
Det lokale kultur- og foreningsliv i Herlev modtog sidste år godt 2 mio. kr. fra Fonden Herlev Bladet på trods af en omsætningsnedgang på bladet.
MusikSak
Nordea-fonden inviterer lokale foreninger i hele landet til at søge støtte til projekter, der kan styrke fællesskabet i lokalmiljøet.
Elro Fonden
Det lille andelsejede el-selskab, Elro, lod sig i 2013 fusionere med EnergiMidt. Det blev starten på en ny, community foundation, Elro Fonden, som siden da har givet et markant rygstød til foreninger, forsamlingshuse og idrætsklubber i det gamle elselskabs virkeområde. Blandt fondens nyskabelser er et ’grej-bank’-koncept, som udnytter event-faciliteter på tværs af landsbyer og foreninger.
Qaqortoq, Grønland (fotograf: Kunuk Abelsen, Visit Greenland)
OAK Foundation Denmark er ikke stor tilhænger af målingskulturen. I stedet prioriterer fonden at holde omkostningerne nede og træde til der, hvor den enkelte socialt udsatte kan få en håndsrækning til et bedre liv. Den strategi er i praksis den samme i Grønland, men her er det sværere at navigere på grund af den geografiske afstand. Derfor var fonden medstifter af fondenes grønlandsnetværk og opnår eksempelvis resultater via støtte til Mary Fondens engagement i Grønland.
Grønland (foto: NASA)
Med Bikubenfondens nye skærpede strategi er Grønland ikke længere et særligt programområde, men derimod en integreret del af fondens indsats for unge på kanten af sam­fundet. Men de geografiske og kulturelle afstande giver særlige udfordringer som for­stærkes af, at Grønland også har færre fundraising ressourcer. Derfor bruger Bikuben­fonden flere kanaler til af få viden om potentielle projekter. En af dem er fondenes grønlandsnetværk.
Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden (fotograf: Esben Zøllner Olesen)
Uddelinger fra Lokale og Anlægsfonden er ikke bare donationer til projekter med god illustrationseffekt. En uddeling fra fonden er samtidig en forvaltningsmæssig afgørelse, som er underlagt fuld offentlighed. Det kan være en udfordring for samarbejdet med andre fonde og partnere – ofte i landets yderområder. Til gengæld kan de forvente stor saglighed og høje kvalitetskrav i projekterne.