Schweizisk fondsforening danner netværk for mindre fonde

Den schweiziske brancheforening for fonde, Swiss Foundations, lancerer arbejdsgruppe for mindre fonde. Formålet er at dele viden og erfaring, om hvordan man laver godt fondsarbejde med få organisatoriske ressourcer.

Min­dre schweizi­ske fon­de står over for de sam­me ud­for­drin­ger, som stør­re fon­de, men på grund af be­græn­se­de res­sour­cer…