Villum Fonden og Velux Fonden træder ind i ledelsen af EFC

Efter udløbet af Realdanias periode i European Foundations Centres ledelse er Velux Fondens direktør, Ane Hendriksen valgt ind i styrelsesrådet i EFC. Hun skal være med til at implementere EFCs nye strategi, som blandt andet fokuserer på at udbygge det tværfaglige samarbejde mellem de europæiske fonde i EFC.

Ve­lux Fon­dens di­rek­tør, Ane Hen­drik­sen, blev valgt til sty­rel­ses­rå­det da den eu­ro­pæ­i­ske or­ga­ni­sa­tion for filan­tro­pi­ske…