Det kan ik­ke an­be­fa­les at for­sø­ge sig med øre­mærk­ning af forsk­nings­mid­ler spe­ci­elt til kvin­de­li­ge for­ske­re i den…