Stor forskel på investeringsstrategi i sparekassefondene

Spare­kas­se­fon­de som Spar Nord Fonden og Nor­dea-fonden inve­sterer kon­cen­treret i den aktie, som udgør deres for­mues historiske fundament. Fondene løber der­med en højere risiko end andre spare­kasse­fonde som Bi­ku­ben­fon­den og Spare­kas­sen Born­holms Fond, der fore­træk­ker at inve­stere bredt. Vi stil­ler skarpt på de mar­kant forskel­lige inve­ste­rings­stra­te­gier, 30 år efter de første spare­kas­se­fonde så dagens lys.

Peter Schütze (foto: Bjarke Ørsted) Fhv. ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea Bank Dan­mark er i…