I løbet af første halvår 2018 bliver Fondenes Videnscenter etableret. Det nye videnscenter får til formål at øge kendskabet i offentligheden til de danske fonde og deres aktiviteter, samt at formidle ny forskning om fondsrelevante emner.

Det oplyser de 34 fonde og filantropiske foreninger, som på en stiftende generalforsamling mandag den 18. december 2017 blev enige om formål og vedtægter for det nye videnscenter.

”Vi er utrolig glade for, at der er opbakning til videnscenteret fra så bred en kreds af store og små fonde og håber at endnu flere danske fonde vil melde sig ind, når centeret er fuldt eta­ble­ret i løbet af det første halvår af 2018,” siger Lars Hansen, der blev valgt som formand for Fondenes Videnscenter og til daglig er direktør i Villum Fonden.

Han understreger, at videnscentret ikke er en brancheorganisation og ikke bliver talsmand eller høringsberettiget for danske fonde.

Ambitionen er, at centeret kan være med til at fremme grundlaget for en større forståelse af fondenes virke i Danmark og dermed blive en vigtig informationskilde for dem, der ønsker mere information om fondene i Danmark. En lige så vigtig opgave for videnscenteret bliver at forstærke vidensdelingen og erfaringsudvekslingen mellem fondene, som i stadig større grad samarbejder om konkrete initiativer og projekter, skriver de stiftende fonde og foreninger i en pressemeddelelse.

Åbent for nye medlemmer

Centerets opgave bliver derfor også at informere medlemmerne om lovgivningsmæssige spørgsmål, som f.eks. statistik, EU-regler, persondata, skat og almen fondslovgivning. En af de første opgaver, som den nye bestyrelse skal løse, er at finde lederen af det nye videns­cen­ter.

”Efter nytår vil vi sætte gang i en søgeproces efter en stærk fagligt funderet leder, der skal opbygge et mindre sekretariat til det nye videnscenter,” siger Lars Hansen.

Centeret vil være åbent for deltagelse af de fonde, der opfylder de vedtægtsmæssige formål om at være uddelende og udøver deres aktiviteter i overensstemmelse med principperne for god fondsledelse.

Centerets øvrige bestyrelse består af næstformand Jesper Nygård (Realdania), Christian Hart­vig (Poul Due Jensens Fond), Marianne Kofoed (Bevica Gruppen), Marianne Philip (flere fon­de), Sten Scheibye (flere fonde), Anne-Marie Skov (Tuborgfondet) og Henrik Tvarnø (A.P. Møl­ler Fonden).

Som suppleanter blev valgt Henrik Lehmann Andersen (Nordea-fonden) og Bo Rygaard (Drey­ers Fond).

De stiftende medlemmer af Fondenes Videnscenter består af:

 • 15. Juni Fonden
 • A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond
 • Augustinus Fonden
 • Bevica
 • Bikubenfonden
 • C.L. Davids Fond og Samling
 • Carlsbergfondet
 • Danfoss (Bitten and Mads Clausen Foundation)
 • Det Obelske Familiefond
 • Dreyers Fond
 • Egmont Fonden
 • Færchfonden
 • Helsefonden
 • Hempel Fonden
 • Industriens Fond
 • Knud Højgaards Fond
 • Lauritzen Fonden
 • LEGO Foundation
 • Leo Foundation
 • Elsass Fonden
 • Lundbeckfonden
 • Nordea-fonden
 • Novo Nordisk Fonden
 • Ny Carlsbergfondet
 • Otto Mønsteds Fond
 • Poul Due Jensen’s Fond
 • Realdania
 • Rockwool Fonden
 • Spar Nord Fonden
 • TrygFonden
 • Tuborg Foundation – Tuborgfondet & Carlsbergs Mindelegat
 • Velux Fonden
 • Villum Fonden
 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond